Izgradnja prva tri objekta C, D i E ulazi u završnu fazu. Na objektima C i E je uradjena fasada i trenutno se izvodi fasadna opeka.

U stanovima u objektu C su završeni svi radovi. Trenutno se montiraju unutrašnje ograde na stepeništima.

U objektu D se rade keramičarski i molerski radovi. U objektu E se postavlja parket u stanovima, keramika po hodnicima i montiraju se unutrašnje ograde na stepeništu.

Na gradilištu se užurbano radi na pratećoj infrastrukturi. U toku je izrada internih saobraćajnica. Urađena je ulica koja povezuje Ulicu Cara Dušana i Šumadijsku. Radimo priključak interne saobraćajnice na Mostarsku ulicu.

Paralelno teku radovi na objektu G. Ovaj veliki objekat će imati 366 stanova I 387 garažnih mesta. Na lamelama 1 i 2 smo stigli do krova. Počela je izgradnja objekta F, koji će imati 245 stanova.

Zemunske kapije se polako upisuju u mapu ovog dela Beograda. Pratimo napredak radova i stvaranje novog lica Zemuna.