U naselju Stepa Stepanović u Beogradu tokom vremenske nepogode koja je zadesila čitav region i nanela katastrofalne posledice infrastrukturi i objektima, došlo je do površinskog školjkanja (klizanja) terena na kosini u okviru zelene površine u širini od 25 do 30 metara i prekrivanja dela pešačke staze zemljom.

Do pojave površinskog školjkanja (klizanja)  došlo је zbog ogromne količine atmosferskih padavina koje su natapale kosinu na kojoj još uvek nije dovršena konsolidacija terena. Radovi na pomenutoj kosini su nedavno završeni, tako da se sloj zasada još uvek nije ukorenio kako bi pružio adekvatnu žaštitu kosine.

Ne postoji nikakva opastnost po ljude, objekte, kao ni imovinu stanara naselja Stepa Stepanović, zbog ovog površinskog klizanja terena. Vrši se redovno praćenje sleganja samih objakata i oni ni na koji način nisu ugroženi. U okviru naselja postavljeno je ukupno 9500 šipova na dubini od 9 – 16 metara, prečnika 60cm, koji pružaju dovoljnu stabilnost objektima sagrađenim na prostoru nekadašnje kasarne.

Građevinska dirkekcija Srbije je pravovremeno reagovala, kontaktirala projektanta i izvođače i organizovala izradu projekta sanacije. Kompletna sanacija će biti izvršena u naredna dva, do dva i po meseca. Razlog zbog kog se ne uklanja zemljište sa pešačke steze je taj što ta zemlja pruža koristan teret koji sprečava dalje školjkanje ove zelene površine.