O nama

Stanogradnja

Građevinska direkcija Srbije osnovana je odlukom Vlade Republike Srbije radi upravljanja projektima od značaja za Republiku, prvenstveno za upravljanje investicijama u građevinarstvu.
Građevinska direkcija Srbije je od svog osnivanja (1999. godine) do danas izgradila oko 10.000 stanova, odnosno 1.000.000 m2 stambeno-poslovnog prostora.
Direkcija je realizovala dva najveća projekta stanogradnje u poslednje tri decenije u Srbiji. U naseljima Stepa Stepanović na Voždovcu i Dr Ivan Ribar na Novom Beogradu izgrađeno je ukupno 5300 stanova.

Upravljanje i nadzor

Stručni timovi Građevinske direkcije Srbije upravljaju izgradnjom stambeno-poslovnih objekata, graničnih prelaza i u ime Vlade Republike Srbije vrše stručni nadzor nad izgradnjom stambenih objekata na područjima zahvaćenim elementarnim nepogodama.

Izgradnja i rekonstrukcija

Projekte rekonstrukcije i izgradnje graničnih prelaza Horgoš, Batrovci i Preševo, Građevinska direkcija Srbije realizovala je u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju (EAR). Ovi granični prelazi važni su punktovi panevropskog Koridora X ka jugoistoku Evrope i dalje prema Bliskom i Dalekom istoku.

Sanacije i adaptacije

Građevinska direkcija Srbije vršila je stručni nadzor nad rekonstrukcijom, adaptacijom i sanacijom više od 150 sudskih jednica za potrebe Ministarstva pravde Republike Srbije, kao više od 160 domova zdravlja obuhvaćenih Nacionalnim investicionim planom na teritoriji Srbije.

U svom dosadašnjem radu Građevinska direkcija Srbije je realizovala niz razvojnih i komercijalnih, građevinskih i investicionih projekata na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

DOKUMENTACIJA: Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

Menadžment GDS

Vršilac dužnosti direktora
MIRKO PETROVIĆ, dipl.inž.građ.

Zamenik direktora
BRANISLAV POPOVIĆ, dipl.inž.arh.

Izvršni direktor za tehničke poslove
ŽIVKO VUJOVIĆ, dipl.inž.građ.

Pomoćnik direktora za tehničke poslove
SIMO CVETIĆ, dipl.inž.građ.

Pomoćnik direktora za ekonomske poslove
GORAN ĆAJIĆ, dipl.ek

Pomoćnik direktora za pravne poslove
DRAGAN ANĐUŠIĆ, dipl. pravnik

Skupština GDS

Predsednik skupštine
mr. TOMISLAV MILENKOVIĆ

Članovi skupštine:
LJUBIŠA NIKOLIĆ, dipl. pravnik
JOVAN BOGDANOVIĆ
MURIZ TURKOVIĆ, dipl. inž. agroekonomije
MARKO PEĆANAC, strukovni ekonomista

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.