Građevinska direkcija Srbije donela je odluku da svim budućim kupcima garažnog mesta u naselju Stepa Stepanović omogući duži rok otplate garažnog mesta, sa mesečnom ratom od 28 evra.

Cena garažnog mesta je 6480 evra . Kupac garažnog mesta obezbeđuje 20 odsto vrednosti na ime učešća (1296 evra), a preostali iznos uplaćuje u jednakim mesečnim ratama sa maksimalnim rokom otplate do 15 godina bez kamate (180 rata). U ovom slučaju, mesečna rata za garažno mesto iznosi 28 evra.

Naselje Cena garažnog mesta Učešće 20 % Mesečna rata
Stepa Stepanović 6480 evra 1296 evra 28 evra

Maksimalni period otplate garažnog mesta je 15 godina, ali može biti i kraći, u skladu sa mogućnostima i potrebama kupca.

U novim objektima 7 I 8 u naselju Dr Ivan Ribar u ponudi su garažna mesta u podzemnoj etaži, kao i parking mesta u nivou prizemlja po ceni od 5400 € bez PDV-a.

Način isplate garažnog mesta

Kupac je obavezan da u roku od 7 dana od potpisivanja ugovora o kupoprodaji uplati 5% kapare od ukupne vrednosti garažnog mesta, a ostatak ugovorene vrednosti sa rokom isplate od 30 dana za kupce koji gotovinski plaćaju garažno mesto, odnosno 60 dana za kupce koji kupovinu nepokretnosti realizuju putem kredita.

Način isplate parking mesta u nivou prizemlja

Kupac je obavezan da u roku od 7 dana od potpisivanja ugovora o kupoprodaji uplati 20% ugovorene vrednosti parking mesta, a ostatak ugovorene vrednosti sa rokom otplate od 5 godina u jednakim mesečnim ratama bez kamate.