Energetska efikasnost

STRUČNA OSPOSOBLJENOST GDS-A ZA SPROVOĐENJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Građevinska direkcija Srbije od 2013. godine poseduje Rešenje nadležnog Ministarstva da ispunjava uslove za izdavanje Sertifikata o energetskim svojstvima objekata visokogradnje. Kod nas trenutno radi 10 inženjera (mašinske, elektro, arhitektonske i građevinske struke) koji poseduju licencu 381- Inženjer energetske efikasnosti koju izdaje Inženjerska komora Srbije.

Rešenje Ministarstva o ispunjenju uslova za izdavanje Sertifikata o energetskim svojstvima objekata

 

UČEŠĆE GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE U PROJEKTIMA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI OBJEKATA

energy-efficiency

Imajući u vidu činjenicu da prirodni resursi nisu nepresušni, Građevinska direkcija Srbije je uvidela značaj ulaganja u energetsku efikasnost objekata i uzela aktivno učešće u projektima unapređenja energetske efikasnosti u Srbiji.

U periodu od 2006. do 2007. godine Građevinska direkcija Srbije, u saradnji sa Agencijom za energetsku efikasnost i Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), učestvuje u delu projekta „BEEP“ Plus koji se odnosi na energetsku efikasnost. Projekat „BEEP“ Plus razvijen je u okviru Projekta GTZ „Modernizacija komunalnih usluga“ i u njemu su učestvovali inženjeri mašinske, elektro i arhitektonske struke. Kao referentni objekti korišćeni su školski objekti i zdravstvene ustanove širom Srbije.

U periodu od 2007. do 2008. godine Građevinska direkcija Srbije, u saradnji sa Rudarsko geološkim fakultetom, učestvuje u izradi projekta i sprovođenju detaljnih hidrogeoloških istraživanja na delu teritorije Novog Beograda. Rezultati ovih istraživanja pokazali su na prostoru bloka 29, podcelina B, podzemne vode imaju takav sastav i temperaturu (u proseku između 14 i 15 °C) da se mogu koristiti kao primarni geotermalni izvor toplotne/rashladne energije.

Naselje Stepa Stepanović izabrano je (na predlog JKP „Beogradske elektrane“) za Pilot lokaciju u okviru projekta MOEEBIUS – Modelling Optimization of Energy Efficiency in Buildings for Urban Sustainability. Projekat MOEEBIUS finansira Evropska komisija u okviru programa Evropske unije za istraživanje i inovacije – Horizon 2020 u koji se Srbija uključila početkom 2014. godine.

Projekat MOEEBIUS je baziran na razvoju novog alata za smanjenje razlika između predviđenih i stvarnih energetskih performansi na nivou zgrada ili blokova zgrada.

Detaljne informacije o projektu i pilot lokaciji „Stepa Stepanović“ možete pogledati na internet stranici projekta MOEEBIUS.

POSLOVNI PROSTOR GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE OBJEKAT B5, BLOK 29, NOVI BEOGRAD

U trenutku izrade projekta poslovnog prostora Građevinske direkcije Srbije (2009. godine) izgradnja objekta B5 u bloku 29 na Novom Beogradu bila je u takvom stepenu gotovosti da su intervencije na spoljnom omotaču mogle biti minimalne. U želji da poboljša energetske performanse objekta, Građevinska direkcija Srbije je odlučila da poboljša kvalitet ugrađene stolarije i primeni obnovljivi izvor energije za potrebe grejanja/hlađenja objekta.

Pri izboru sistema instalacije grejanja/hlađenja poseban akcenat stavljen je na:

- poboljšanje energetske efikasnosti;
- korišćenje energetski obnovljivog resursa;
- postizanje termičkog i vizuelnog komfora;
- povećanje kvaliteta životne sredine (smanjenjem emisije štetnih gasova);

Analiza ekonomski opravdanih mera, koje bi optimizovale utrošak energije, ukazala je na izbor instalacije grejanja i hlađenja objekta putem geotermalne toplotne pumpe voda-voda i sistema zidnih panela.

U tu svrhu, iskorišćeni su rezultati sprovedenih hidrogeoloških istraživanja, a istražna bušotina, u neposrednoj blizini objekta B5, pretvorena je u primarni izvor toplotne/rashladne energije.

Poredeći troškove grejanja našeg poslovnog prostora i poslovnih prostora sličnih karakteristika priključenih na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“ došli smo do zaključka da su troškovi grejanja u našem poslovnom prostoru oko 5 puta niži.

Uštede u sistemu hlađenja, zahvaljujući tzv. free cooling režimu rada u kome se naša instalacija nalazi najveći deo sezone hlađenja, značajno su veće od ušteda ostvarenih tokom grejne sezone. Free cooling režim podrazumeva hlađenje prostora bez angažovanja toplotne pumpe, tako da se u ovom režimu energija troši samo za rad cirkulacionih pumpi. Tek pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama (preko 35 °C) uključuju se toplotne pumpe.

Zahvaljujući činjenici da primenom ovakvog sistema grejanja i hlađenja Građevinska direkcija Srbije godišnje uštedi oko 30.000 €, sredstva uložena u poboljšanje energetskih performansi objekta vratila su se u periodu od 5 godina.

 

PREIMENA MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI PRI IZGRADNJI STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA

Građevinska direkcija Srbije je, kao društveno odgovorna firma, prilikom izgradnje stambenih i stambeno-poslovnih objekata primenjivala povećane mere energetske efikasnostu u odnosu na one koje zahteva važeća zakonska regulativa.

NASELJE „JUGOVIĆEVO“ U NOVOM SADU

Prilikom projektovanja i izgradnje stambnih objekata na lokaciji „Jugovićevo“ u Novom Sadu (2009. godine) Građevinska direkcija Srbije je:

- predvidela i ugradila termoizolaciju zidova znatno bolju od važećih propisa. Debljina ugrađene termoizolacije iznosila je 12 cm, a ostvareni koeficijent prolaza toplote tako izvedenih zidova 0,28 W/m2K (važećim propisima u trenutku projektovanja i izgradnje predviđen je koeficijent prolaza toplote spoljašnjih zidova od 0,9 W/m2K);

- predvidela i ugradila stolariju sa nisko emisionim staklima.

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS “STEPA STEPANOVIĆ” U BEOGRADU

Objekti u naselju “Stepa Stepanović” za potrebe Građevinske direkcije Srbije projektovani su 2010. godine sa zahtevom da budu najmanje duplo energetski efiksaniji od tada važećih propisa. Koeficijenti prolaza toplote spoljašnjih zidova kretali su se u intervalu od 0,3 – 0,45 W/m2K iako je, u trenutku projektovanja i izvođenja radova, važećim propisima definisana vrednost koeficijenta prolaza toplote 0,9 W/m2K;

Dodatne mere koje utiču na poboljšanje energetskih karakteristika objekata predviđene su projektovanom i izvedenom instalacijom grejanja, kod koje je predviđena regulacija temperature unutar stanova, čime je omogućena naplatu toplotne energije po utrošku.

Proračunata potrošnja za sve objekte u okviru ovog kompleksa kretala se u intervalu od 50 – 60 kWh/m2 što ih je, u pogledu energetskih performansi, svrstavalo u energetski razred C. U tom trenutku je svega 1-2 % objekata u Srbiji posedovalo ovakve performanse.

Tokom grejnih sezona 2013-2014 i 2014-2015, Građevinska direkcija Srbije je, u saradnji sa JKP “Beogradske elektrane” i firmama koje vrše očitavanje i preraspodelu utrošene toplotne energije, pratila i analizirala potrošnju toplotne energije na primeru 15 ulaza prikačenih na daljinski sistem grejanja u okviru stambeno-poslovnog kompleksa “Stepa Stepanović”.

Iz analize su, zbog objektivnosti rezultata, isključeni stanovi čija se potrošnja kretala u intervalu 0 – 20 kWh/m2 godišnje, odnosno stanovi u kojima niko ne boravi i/ili povremeno boravi.

Rezultati sprovedene analize pokazali su da je prosečna potrošnja toplotne energije tokom ove dve grejne sezone iznosila oko 60 kWh/m2 godišnje.

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS „DR IVAN RIBAR“ NA NOVOM BEOGRADU

Prilikom projektovanja objekata u naselju „Dr Ivan Ribar“ Građevinska direkcija Srbije je, pored toga što je primenila ranije usvojene mere energetske efikasnosti sprovedene pri projektovanju i izvođenju radova u naselju „Stepa Stepanović“, uvela još jednu dodatnu meru: termičku izolaciju zidova između stambenih jedinica unutar objekta.

Uvođenje ove mere značajno je uticalo na poboljšanje energetskih performansi objekata, jer je omogućilo veću autonomiju u upravljanju potrošnjom energije, bez značajnijeg uticaja susednih stanova na potrebnu i ukupno utrošenu toplotnu energiju unutar stana.

 

TRENUTNA ANGAŽOVANJA GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE NA PROJEKTIMA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI OBJEKATA

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS „ALEKSA DUNDIĆ“ U ZEMUNU

Trenutno je u pripremi lokacija za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa na prostoru bivše kasarne “Aleksa Dundić” u Zemunu.

Navedeni kompleks će se prostirati na površini od oko 6,1 ha, a na njemu se planira izgradnja stambenog i poslovnog prostora ukupne bruto površine od oko 130.000 m2.

U cilju poboljšanja energetskih performansi objekata, Građevinska direkcija Srbije je izradila projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i trenutno je u fazi ishodovanja Rešenja kojim se odobravaju navedena hidrogeološka istraživanja (izrada istražno-eksploatacionog bunara i osmatračkih pijezometarskih bušotina). Cilj ovih istraživanja je da se utvrde količine i kvalitet podzemnih voda i analizira mogućnost njihovog korišćenja za potrebe grejanja/hlađenja stambenih i/ili poslovnih sadržaja unutar kompleksa.

Pored analize mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije, Građevinska direkcija Srbije razmatra i druge aspekte poboljšanja energetskih performansi objekata vodeći računa o maksimalnom očuvanju i/ili poboljšanju vizuelnog, svetlosnog i termičkog komfora u njjima.

 

POSTOJEĆA ZAKONSKA REGULATIVA IZ OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.