Јавни позиви – 2016

ВЈН 03/16 »

30.12.2016


МЈН 19/16 »

28.12.2016


МЈН 20/16 »

23.12.2016


МЈН 15/16 »

21.12.2016


МЈН 16/16 »

21.12.2016


МЈН 14/16 »

19.12.2016


MЈН 18/16 »

19.12.2016


МЈН 17/16 »

14.12.2016


МЈН 13/16 »

12.12.2016


МЈН 10/16 »

1.12.2016


МЈН 12/16 »

16.11.2016


MJН 11/16 »

9.11.2016


О Г Л А С о давању у закуп непокретности у изградњи-станице за снабдевање горивом јавним надметањем »

26.10.2016


МЈН 08/16 »

12.9.2016


Конкурс за директора Грађевинске дирекције Србије »

31.8.2016


ЈНППЗ 01/16 »

26.7.2016


МЈН 09/16 »

13.7.2016


МЈН 07/16 »

10.6.2016


Оглас о продаји непокретности у изградњи »

11.5.2016


МЈН 06/16 »

28.4.2016


ВЈН 01/16 »

22.4.2016


ВЈН 10/15 »

15.4.2016


МЈН 04/16 »

11.4.2016


МЈН 05/16 »

5.4.2016


Обавештење о закљученом уговору МЈН 02/16 »

18.3.2016


МЈН 03/16 »

7.3.2016


Обавештење о закључењу уговора за ВЈН 12/15 »

1.3.2016


Одлука о додели уговора за МЈН 02/16 »

23.2.2016


Одговори на питања зантересованих страна у поступку МЈН 02/16 »

17.2.2016


Позив-продужење рока за МЈН 02/16 »

17.2.2016


Измене и допуне конкурсне документације за МЈН 02-16 »

17.2.2016


Конкурсна документација - пречишћен текст за МЈН 02-16 »

17.2.2016


Обавестење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку ВЈН 12/15 »

12.2.2016


Одлука о наставку поступка ВЈН 12/15 »

12.2.2016


Конкурсна документација за МЈН 02/16 »

10.2.2016


Позив за МЈН 02/16 »

10.2.2016


Одлука о додели уговора за МЈН 01/16 »

5.2.2016


Оглас - станице за снабдевањем горивом јавним надметањем »

1.2.2016


Одлука о додели уговора за МЈН 25/15 »

1.2.2016


Одлука о обустави поступка за МЈН 21/15 »

1.2.2016


Одлука о додели уговора за ВЈН 12/15 »

1.2.2016


Конкурсна документација за МЈН 01/16 »

27.1.2016


Позив за МЈН 01/16 »

27.1.2016


Обавештење о закљученом уговору за МЈН 24/15 »

21.1.2016


Обавештење о закљученом уговору за МЈН 17/15 »

21.1.2016


Одлука о обустави поступка МЈН 21/15 »

19.1.2016


Одлука о додели уговора за ВЈН 11/15 »

15.1.2016


Одлука о додели уговора за МЈН 20/15 »

13.1.2016


Конкурсна документација за МЈН 25/15 »

12.1.2016


Позив за МЈН 25/15 »

12.1.2016


Одлука о додели уговора за МЈН 24/15 »

11.1.2016


Одлука о додели уговора за МЈН 22/15 »

11.1.2016


Одлука о измени одлуке о додели уговора за МЈН 21/15 »

11.1.2016


Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку МЈН 21/15 »

8.1.2016


Одлука о исправци одлуке за МЈН 21/15 »

6.1.2016


Одлука и измена одлуке за МЈН 21/15 »

5.1.2016


Одговори 2 на питања за МЈН 20/15 »

5.1.2016


Одговори на питања за МЈН 20/15 »

5.1.2016


× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.