Јавни позиви – 2015

Позив за МЈН 07/15

27.04.2015.

Конкурсна документација за МЈН 07/15

27.04.2015.

Обавештењљ о закљученом уговору за ВЈН 02/15

23.04.2015.

Појашњење у вези са МЈН 06/15

17.04.2015.

Одговори 2 у вези са МЈН 06/15

17.04.2015.

Обавештење о закљученом уговору за МЈН 05/15

17.04.2015.

Обавештење о закљученом уговору за МЈН 02/15

14.04.2015.

Одговори на питања за МЈН 06/15

09.04.2015.

Позив за МЈН 06/15

06.04.2015.

Конкурсна документација за МЈН 06/15

06.04.2015.

Продужење рока за подношење понуда за ВЈН 01/15

31.03.2015.

Продужење рока за подношење понуда за ВЈН 01/15 – измена позива

30.03.2015.

Закључак комисије за заштиту права у процесима јавних набавки за ВЈН 01/15

30.03.2015.

Позив за МЈН 05/15

24.03.2015.

конкурсна документација за МЈН 05/15

24.03.2015.

Обавештење о додели уговора 03/15

19.03.2015.

Обавештење о додели уговора за ВЈН 10/14

16.03.2015.

Одговори 2 за МЈН 02/15

16.03.2015.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку за VJN 01/15

13.03.2015.

Обавештења о заклјученом уговору за ВЈН 01/15

12.03.2015.

Одговори 2 за ВЈН 01/15

11.03.2015.

Позив за МЈН 02/15

09.03.2015.

Конкурсна документација за МЈН 02/15

09.03.2015.

Измена конкурсне документације за ВЈН 02/15

05.03.2015.

Измена конкурсне докумнтације за ВЈН 01/15

02.03.2015.

Одговори на питања за ВЈН 02/15

27.02.2015.

Одговорин на питања за ВЈН 01/15

27.02.2015.

Обавештење о закљученом уговору за МЈН 11/14

24.02.2015.

Цртежи на страни 235 конкурсне документације за ВЈН 01/15, се на овај начин доставља и у PDF формату

23.02.2015.

Одговори на питања за МЈН 03/15

20.02.2015.

Конкурсна документација за МЈН 03/15

13.02.2015.

Позив за МЈН 03/15

13.02.2015.

Измена конкурсне документације за ВЈН 01/15

12.02.2015.

Позив за ВЈН 02/15

11.02.2015.

Конкурсна документација – Део 3 – K3б за ВЈН 02/15

11.02.2015.

Конкурсна документација – Део 3 – K3б за ВЈН 02/15

11.02.2015.

Конкурсна документација – Део 1 и 2 за ВЈН 02/15

11.02.2015.

Измена позива за ВЈН 10/14

11.02.2015.

Обавештење о закљученом уговору за MЈН 01/15

11.02.2015.

Obaveštenje o obustavi postupka VJN 09/14

10.02.2015.

Konkursna dokumentacija za VJN 01/15

06.02.2015.

Public invitation for VJN 01/15

06.02.2015.

Poziv za VJN 01/15

06.02.2015.

Odgovori 4 na pitanja za VJN 11/14

06.02.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za MJN 21/14

06.02.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za MJN 20/14

06.02.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za MJN 19/14

27.01.2015.

Odgovori 3 na pitanja za VJN 11/14

03.02.2015.

Izmena 2 konkursne dokumentacije za VJN 10/14

Измена 2 конкурсне документације за БЈН 10/14

29.01.2015.

Измена конкурсне документације за БЈН 10/14

28.01.2015.

Обавештење о закљученом уговору за МЈН 19/14

27.01.2015.

Пречишћен текст конкурсне документације за ВЈН 11/14

27.01.2015.

Измене и допуне конкурсне документације за ВЈН 11/14

27.01.2015.

Odgovori 2 na pitanja za VJN 11/14

27.01.2015.

Odgovori na pitanja za VJN 11/14

26.01.2015.

Poziv za MJN 01/15

16.01.2015.

Konkursna dokumentacija za MJN 01/15

16.01.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru ua MJN 22/14

12.01.2015.

Odgovori 3 na pitanja za VJN 09/14

12.01.2015.

Odgovori 6 na pitanja za VJN 09/14

09.01.2015.

Odgovori 2 na pitanja za VJN 07/14

08.01.2015.

Odgovori 5 na pitanja za VJN 09/14

08.01.2015.

Poziv za VJN 10/14

06.01.2015.

Konkursna dokumentacija za VJN 10/14

06.01.2015.

Odgovor 4 na pitanja za VJN 09/14

06.01.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za VJN 08/14

05.01.2015.

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.