Грађевинска дирекција Србије почиње продају треће фазе-објекта Х у насељу Земунске капије.Објекат Х има 4 ламеле са 360 станова и 461 гаражним местом.

Цена квадрата се креће у распону од 1469 €/м2 до 1734 €/м2 без пдв-а. Цене станова дате су у распону и зависе од структуре, спратности, позиције и оријентације стана у објекту.

Цена гаражног места износи 7.500 € без ПДВ-а уз могућност отплате на рате на 5 година без камате, док за једнократну исплату цене одобравамо попуст од 25 одсто, па је цена гаражног места 5.625 € + ПДВ.

Посетите наш Showroom у Улици Цара Душана 145 у Земуну.

На сајту Земунских капија можете се детаљније информисати о понуди станова и условима продаје.

Детаљније на www.zemunskekapije.com