Референце

Грађевинска дирекција Србије основана је одлуком Владе Републике Србије ради управљања пројектима од значаја за Републику, првенствено за управљање инвестицијама у грађевинарству.

Грађевинска дирекција Србије је од 1999. год. до данас:

Изградила 10.000 станова, односно 1.000.000 м2 стамбено-пословног простора Вршила послове стручног надзора над реконструкцијом, адаптацијом и санацијом више од 150 судских једница за потребе Министарства правде Републике Србије Обавила санације више од 160 домова здравља обухваћених Националним инвестиционим планом на територији Србије Реализовала програм обнове читаве земље, који је укључио обнову порушених стамбено-пословних објеката, реконструкцију мостова путне и железничке инфраструктуре У сарадњи са Европском агенцијом за реконструкцију (ЕАР) реализовала пројекте реконструкције и изградње граничних прелаза Хоргош, Батровци и Прешево Вршила надзор на пројектима за отклањање последица елементарних непогода и управљала пројектом изградње складишта за нуклеарни отпад у Винчи

Укупна вредност реализованих пројеката је око 1 милијарде евра.

 

Преузмите ПДФ документ Референце ГДС-а:
ГДС Референце

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.