О ГДС-у

Станоградња

Грађевинска дирекција Србије основана је одлуком Владе Републике Србије ради управљања пројектима од значаја за Републику, првенствено за управљање инвестицијама у грађевинарству.
Грађевинска дирекција Србије је од свог оснивања (1999. године) до данас изградила око 10.000 станова, односно 1.000.000 м2 стамбено-пословног простора.
Дирекција је реализовала два највећа пројекта станоградње у последње три деценије у Србији.У насељима Степа Степановић на Вождовцу и Др Иван Рибар на Новом Београду изграђено је укупно 5300 станова.

Управљање и надзор

Стручни тимови Грађевинске дирекције Србије управљају изградњом стамбено-пословних објеката, граничних прелаза и у име Владе Републике Србије врше стручни надзор над изградњом стамбених објеката на подручјима захваћеним елементарним непогодама.

Изградња и реконструкција

Пројекте реконструкције и изградње граничних прелаза Хоргош, Батровци и Прешево, Грађевинска дирекција Србије реализовала је у сарадњи са Европском агенцијом за реконструкцију (ЕАР).Ови гранични прелази важни су пунктови паневропског Коридора X ка југоистоку Европе и даље према Блиском и Далеком истоку.

Санације и адаптације

Грађевинска дирекција Србије вршила је стручни надзор над реконструкцијом, адаптацијом и санацијом више од 150 судских једница за потребе Министарства правде Републике Србије, као више од 160 домова здравља обухваћених Националним инвестиционим планом на територији Србије.

У свом досадашњем раду Грађевинска дирекција Србије је реализовала низ развојних и комерцијалних, грађевинских и инвестиционих пројеката на читавој територији Републике Србије.

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ

Менаџмент ГДС

Вршилац дужности директора
МИРКО ПЕТРОВИЋ, дипл.инж.грађ.

Заменик директора
БРАНИСЛАВ ПОПОВИЋ, дипл.инж.арх.

Извршни директор за техничке послове
ЖИВКО ВУЈОВИЋ, дипл.инж.грађ.

Помоћник директора за техничке послове
СИМО ЦВЕТИЋ, дипл.инж.грађ.

Помоћник директора за економске послове
ГОРАН ЋАЈИЋ, дипл.ек.

Помоћник директора за правне послове
ДРАГАН АНЂУШИЋ, дипл. правник

Скупштина ГДС

Председник скупштине
ВЛАДИМИР ПОТПАРЕВИЋ, дипл.инж. грађевине

Чланови скупштине:
ЉУБИША НИКОЛИЋ, дипл. правник
ЈОВАН БОГДАНОВИЋ
МУРИЗ ТУРКОВИЋ, дипл. инж. агроекономије
МАРKО ПЕЋАНАЦ, струковни економиста

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.