Објекти 7 и 8

НОВИ ОБЈЕКТИ 7 И 8 У НАСЕЉУ ДР ИВАН РИБАР

Граđевинска дирекција Србије је у марту 2016. године почела изградњу две нове зграде у насељу Др Иван Рибар. Нове зграде су позициониране у западном делу насеља: имаће 212 станова, квадратуре од 31-113м2. Рок за завршетак изградње је јун 2017. године.
Више информација о новим зградама на сајту:

www.ivanribar.com

DR-Ivan-Ribar-952x942-cir

Насеље Др Ивана Рибара простире се на површини од 3.4 хектара, а од тога укупна површина стамбеног простора износи око 67.000м2.У комплексу је изграђено 6 објеката са 717 станова, различитих структура – од једнособних до троипоосбних, квадратуре од 31 до 113 м2. Граде се још два нова стамбена објекта са 212 станова.

Станови су пројектовани тако да обезбедјују највиши квалитет становања: имају јасно издвојену ноћну зону са спаваћим собама од простране дневне зоне коју чине кухиња, трпезарија и дневни боравак са терасом и погледом на дрвореде и зелене површине. На последњим етажама смештени су трособни станови са погледом ка реци Сави и великим кровним терасама.

ИНФРАСТРУКТУРА У ФУНКЦИЈИ КОМФОРА

У комплексу су предвиђени пословно-комерцијални садржаји неопходни за свакодневно функционисање насеља, као и предшколска установа.
У комплексу постоји 288 гаражних места и отворена паркинг места, која задовољавају потребе новог насеља. Уз отворена паркинг места дуж ободне саобраћајнице посађени су дрвореди листопадног дрвећа које пружа осенченост и хлад у летњим месецима.

УНУТРАШЊА ДВОРИШТА И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

У централном делу насеља, између објеката, се налазе три унутрашња дворишта.Централни атријум је јавног карактера и обезбеђује саобраћајну комуникацију унутар комплекса.

Преостала два унутрашња дворишта су резиденцијалног карактера и садрже баште пуне зеленила са клупама за седење и дечје игралиште.

Видео снимак насеља Иван Рибар

 

Карактеристике насеља

 

 
3,4 хектара насеља • 67.000м2 стамбено-пословног простора
8 објеката • 919 станова од 31 до 113 м2
288 гаражних места и отворена паркинг места
уређене зелене површине

logo-ivan-ribar-cir-big

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.