Насеље Иван Рибар

ПРОДАЈА ГАРАЖНИХ И ПАРКИНГ МЕСТА У ОБЈЕКТИМА 7 И 8

 

Цена гаражног места:
5.400 € без ПДВ-а.

Купац је обавезан да у року од 7 дана од потписивања уговора о купопродаји уплати 5% капаре од укупне вредности гаражног места, а остатак уговорене вредности са роком исплате од 30 дана за купце који готовински плаћају гаражно место, односно 60 дана за купце који куповину непокретности реализују путем кредита.

Цена паркинг места у нивоу приземља:
5.400 € без ПДВ-а.

Купац је обавезан да у року од 7 дана од потписивања уговора о купопродаји уплати 20% уговорене вредности паркинг места, а остатак уговорене вредности са роком отплате од 5 година без камате, са месечном ратом од 86 евра.
 

У НАСЕЉУ ДР ИВАН РИБАР ПРОДАТИ СУ СВИ СТАНОВИ

О НАСЕЉУ

 
Насеље Др Ивана Рибара простире се на површини од 3.4 хектара, а од тога укупна површина стамбеног простора износи око 76.000м2. У комплексу је изграђено 8 објеката са 919 станова, различитих структура – од једнособних до троипоосбних, квадратуре од 31 до 113 м2. Граде се још два нова стамбена објекта са 212 станова.

Станови су пројектовани тако да обезбедјују највиши квалитет становања: имају јасно издвојену ноћну зону са спаваћим собама од простране дневне зоне коју чине кухиња, трпезарија и дневни боравак са терасом и погледом на дрвореде и зелене површине. На последњим етажама смештени су трособни станови са погледом ка реци Сави и великим кровним терасама.

ИНФРАСТРУКТУРА У ФУНКЦИЈИ КОМФОРА

У комплексу су предвиђени пословно-комерцијални садржаји неопходни за свакодневно функционисање насеља, као и предшколска установа.
У комплексу постоји 288 гаражних места и отворена паркинг места, која задовољавају потребе новог насеља. Уз отворена паркинг места дуж ободне саобраћајнице посађени су дрвореди листопадног дрвећа које пружа осенченост и хлад у летњим месецима.

УНУТРАШЊА ДВОРИШТА И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

У централном делу насеља, између објеката, се налазе три унутрашња дворишта.Централни атријум је јавног карактера и обезбеђује саобраћајну комуникацију унутар комплекса.

Преостала два унутрашња дворишта су резиденцијалног карактера и садрже баште пуне зеленила са клупама за седење и дечје игралиште.

Видео снимак насеља Иван Рибар

 

Карактеристике насеља

 

 
3,4 хектара насеља • 76.000м2 стамбено-пословног простора
8 објеката • 919 станова од 31 до 113 м2
288 гаражних места и отворена паркинг места
уређене зелене површине

logo-ivan-ribar-cir-big

 

Апликација за подршку станарима

Актуелно

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.