Насеље Иван Рибар

 

Услови куповине у објектима 2, 4, 5 i 6

СТАН

У објектима 2, 4, 5 и 6 у продаји трособни станови у распону од 69 м2 до 75м2. Цена квадрата: 1290 €/м2

Станови могу да се купе:
• готовински
• путем стамбеног кредита

Грађевинска дирекције Србије својим будућим купцима одобрава бескаматне позајмице до 11 одсто за куповину стана.

ТИП СТАНА – 71,71 m2

У објектима 2, 4, 5 и 6 у понуди је овај тип трособног стана по цени од 1290 еура по м2. Трошкове пореза на пренос апсолутних права сноси Дирекција. За ове станове Дирекција одобрава и бескаматне позајмице до 11% вредности стана са роком отплате до 10 година.

каталошки приказ – 71,71 м2

TIP STANA – 75,47 m2

У објектима 2, 4, 5 и 6 у понуди је овај тип трособног стана по цени од 1290 еура по м2. Трошкове пореза на пренос апсолутних права сноси Дирекција. За ове станове Дирекција одобрава и бескаматне позајмице до 11% вредности стана са роком отплате до 10 година.

каталошки приказ – 75,47 м2

GARAŽNO MESTO

Građevinska direkcija Srbije donela je odluku da svim kupcima garažnih mesta na lokaciji Dr Ivan Ribar u Beogradu omogući kupovinu na rate bez kamate.

Kupac garažnog mesta obezbeđuje 20% vrednosti na ime učešća, a preostali iznos uplaćuje u jednakim mesečnim ratama sa maksimalnim rokom otplate do 15 godina bez kamate.

Naselje Cena garažnog mesta Učešće 20 % Mesečna rata
Dr Ivan Ribar 6480 evra 1296 evra 28 evra

Maksimalni period otplate garažnog mesta je 15 godina, ali može biti i kraći, u skladu sa mogućnostima i potrebama kupca.

Насеље Др Ивана Рибара простире се на површини од 3.4 хектара, а од тога укупна површина стамбеног простора износи око 67.000м2.У комплексу је изграђено 6 објеката са 717 станова, различитих структура – од једнособних до троипоосбних, квадратуре од 31 до 113 м2. Граде се још два нова стамбена објекта са 212 станова.

Станови су пројектовани тако да обезбедјују највиши квалитет становања: имају јасно издвојену ноћну зону са спаваћим собама од простране дневне зоне коју чине кухиња, трпезарија и дневни боравак са терасом и погледом на дрвореде и зелене површине. На последњим етажама смештени су трособни станови са погледом ка реци Сави и великим кровним терасама.

ИНФРАСТРУКТУРА У ФУНКЦИЈИ КОМФОРА

У комплексу су предвиђени пословно-комерцијални садржаји неопходни за свакодневно функционисање насеља, као и предшколска установа.
У комплексу постоји 288 гаражних места и отворена паркинг места, која задовољавају потребе новог насеља. Уз отворена паркинг места дуж ободне саобраћајнице посађени су дрвореди листопадног дрвећа које пружа осенченост и хлад у летњим месецима.

УНУТРАШЊА ДВОРИШТА И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

У централном делу насеља, између објеката, се налазе три унутрашња дворишта.Централни атријум је јавног карактера и обезбеђује саобраћајну комуникацију унутар комплекса.

Преостала два унутрашња дворишта су резиденцијалног карактера и садрже баште пуне зеленила са клупама за седење и дечје игралиште.

Видео снимак насеља Иван Рибар

 

Карактеристике насеља

 

 
3,4 хектара насеља • 67.000м2 стамбено-пословног простора
8 објеката • 919 станова од 31 до 113 м2
288 гаражних места и отворена паркинг места
уређене зелене површине

logo-ivan-ribar-cir-big

 

Апликација за подршку станарима

Актуелно

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.