Изградња прва три објекта Ц, Д и Е улази у завршну фазу. На објектима Ц и Е је урађена фасада и тренутно се изводи фасадна опека.

У становима у објекту Ц су завршени сви радови. Тренутно се монтирају унутрашње ограде на степеништима.

У објекту Д се раде керамичарски и молерски радови. У објекту Е се поставља паркет у становима, керамика по ходницима и монтирају се унутрашње ограде на степеништу.

На градилишту се ужурбано ради на пратећој инфраструктури. У току је израда интерних саобраћајница. Урађена је улица која повезује Улицу Цара Душана и Шумадијску. Радимо и прикључак интерне саобраћајнице на Мостарску улицу.

Паралелно теку радови на објекту Г. Овај велики објекат ће имати 366 станова и 387 гаражних места. На ламелама 1 и 2 смо стигли до крова. Почела је изградња објекта Ф, који ће имати 245 станова.

Земунске капије се полако уписују у мапу овог дела Београда. Пратимо напредак радова и стварање новог лица Земуна.