Земунске капије су сваким даном ближе тренутку када ће дочекати прве станаре.

У становима у објектима Ц, Д и Е се изводе молерски радови, почиње постављање паркета , а у току наредне недеље би требало да почне и монтирање унутрашње столарије. У завршној фази је постављање керамике.

На спољашњости објеката су у току су фасадерски радови и постављање фасадне опеке.

На објекту Г смо стигли до шестог спрата.

Завршава се централна саобраћајница у насељу. Урађен је саобраћајни прикључак на Улицу Цара Душана, а паралелено се раде интерне саобраћајнице у оквиру насеља.