У новим објектима 7 и 8 у продаји су гаражна места у подземној етажи и паркинг места у приземљу објеката по цени од 5400 евра без ПДВ-а.

Начин исплате гаражног места

Купац је обавезан да у року од 7 дана од потписивања уговора о купопродаји уплати 5% капаре од укупне вредности гаражног места, а остатак уговорене вредности са роком исплате од 30 дана за купце који готовински плаћају гаражно место, односно 60 дана за купце који куповину непокретности реализују путем кредита.

Начин исплате паркинг места у нивоу приземља

Купац је обавезан да у року од 7 дана од потписивања уговора о купопродаји уплати 20% уговорене вредности паркинг места, , а остатак уговорене вредности са роком отплате од 5 година у једнаким месечним ратама без камате.