Грађевинска дирекција Србије омогућила је купцима гаражног места у насељима Браће Јерковић-Падина и Степа Степановић, као и паркинг места у насељу Др Иван Рибар у Београду куповину на рате без камате.

БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ- ПАДИНА

Насеље Цена паркинг места Учешће 20 одсто Месечна рата
Браће Јерковић- Падина 5000 € 1000 евра 34 евра

Максимални период отплате гаражног места је 10 година.

ДР ИВАН РИБАР

У објектима 7 и 8 у насељу Др Иван Рибар у понуди су гаражна места у подземној етажи, као и паркинг места у нивоу приземља по цени од 5400 € без ПДВ-а.

Начин исплате паркинг места у нивоу приземља

Купац је обавезан да у року од 7 дана од потписивања уговора о купопродаји уплати 20% уговорене вредности паркинг места, а остатак уговорене вредности са роком отплате од 5 година у једнаким месечним ратама без камате.

Насеље Цена паркинг места Учешће 20 одсто Месечна рата
Др Иван Рибар 5400 €+ПДВ 1296 евра 86 евра

 
Начин исплате гаражног места

Купац је обавезан да у року од 7 дана од потписивања уговора о купопродаји уплати 5% капаре од укупне вредности гаражног места, а остатак уговорене вредности са роком исплате од 30 дана за купце који готовински плаћају гаражно место, односно 60 дана за купце који куповину непокретности реализују путем кредита.

СТЕПА СТЕПАНОВИЋ

Цена гаражног места у насељу Степа Степановић је 6480 евра са ПДВ. Купац гаражног места обезбеђује 20 одсто вредности на име учешћа (1296 евра), а преостали износ уплаћује у једнаким месечним ратама са максималним роком отплате до 15 година без камате (180 рата). У овом случају, месечна рата за гаражно место износи 28 евра.

Максимални период отплате гаражног места је 15 година, али може бити и краћи, у складу са могућностима и потребама купца