Грађевинска дирекција Србије омогућила је купцима гаражног места у насељу Браће Јерковић-Падина, као и паркинг места у насељу Др Иван Рибар у Београду куповину на рате без камате.

БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ- ПАДИНА

Насеље Цена паркинг места Учешће 20 одсто Месечна рата
Браће Јерковић- Падина 5000 € 1000 евра 34 евра

Максимални период отплате гаражног места је 10 година.

ДР ИВАН РИБАР

У објектима 7 и 8 у насељу Др Иван Рибар у понуди су гаражна места у подземној етажи, као и паркинг места у нивоу приземља по цени од 5400 € без ПДВ-а.

Начин исплате паркинг места у нивоу приземља

Купац је обавезан да у року од 7 дана од потписивања уговора о купопродаји уплати 20% уговорене вредности паркинг места, а остатак уговорене вредности са роком отплате од 5 година у једнаким месечним ратама без камате.

Насеље Цена паркинг места Учешће 20 одсто Месечна рата
Др Иван Рибар 5400 €+ПДВ 1296 евра 86 евра

 
Начин исплате гаражног места

Купац је обавезан да у року од 7 дана од потписивања уговора о купопродаји уплати 5% капаре од укупне вредности гаражног места, а остатак уговорене вредности са роком исплате од 30 дана за купце који готовински плаћају гаражно место, односно 60 дана за купце који куповину непокретности реализују путем кредита.