Грађевинска дирекција Србије донела је одлуку да купцима гаражног места у насељима Степа Степановић омогући дужи рок отплате, са месечном ратом од 28 евра.

Цена гаражног места је 6480 евра . Купац гаражног места обезбеђује 20 одсто вредности на име учешћа (1296 евра), а преостали износ уплаћује у једнаким месечним ратама са максималним роком отплате до 15 година без камате (180 рата). У том случају, месечна рата износи око 28 евра.

Насеље Цена гаражног места Учешће 20 одсто Месечна рата
Степа Степановић 6480 евра 1296 евра 28 евра

Максимални период отплате гаражног места је 15 година, али може бити и краћи, у складу са могућностима и потребама купца.

У новим објектима 7 и 8 у насељу Др Иван Рибар у понуди су гаражна места у подземној етажи, као и паркинг места у нивоу приземља по цени од 5400 € без ПДВ-а.

Начин исплате гаражног места

Купац је обавезан да у року од 7 дана од потписивања уговора о купопродаји уплати 5% капаре од укупне вредности гаражног места, а остатак уговорене вредности са роком исплате од 30 дана за купце који готовински плаћају гаражно место, односно 60 дана за купце који куповину непокретности реализују путем кредита.

Начин исплате паркинг места у нивоу приземља

Купац је обавезан да у року од 7 дана од потписивања уговора о купопродаји уплати 20% уговорене вредности паркинг места, а остатак уговорене вредности са роком отплате од 5 година у једнаким месечним ратама без камате.