Грађевинска дирекција Србије донела је одлуку да купцима гаражног места у насељима Степа Степановић и Др Иван Рибар (објекти 2,4,5 и 6) омогући дужи рок отплате, са месечном ратом од 28 евра.

Цена гаражног места је 6480 евра . Купац гаражног места обезбеђује 20 одсто вредности на име учешћа (1296 евра), а преостали износ уплаћује у једнаким месечним ратама са максималним роком отплате до 15 година без камате (180 рата). У том случају, месечна рата износи око 28 евра.

Насеље Цена гаражног места Учешће 20 одсто Месечна рата
Степа Степановић 6480 евра 1296 евра 28 евра
Др Иван Рибар 6480 евра 1296 евра 28 евра

Максимални период отплате гаражног места је 15 година, али може бити и краћи, у складу са могућностима и потребама купца.