Вести

Гаражна и паркинг места на рате, без камате

Грађевинска дирекција Србије омогућила је купцима гаражног места у насељима Браће Јерковић-Падина и Степа Степановић, као и паркинг места у насељу Др Иван Рибар у Београду куповину на рате без камате.

Земунске капије-напредак радова

Изградња прва три објекта Ц, Д и Е улази у завршну фазу. На објектима Ц и Е је урађена фасада и тренутно се изводи фасадна опека. У становима у објекту Ц су завршени сви радови. …
Више +

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.