Вести

Гаражна места на 15 година, без камате

Грађевинска дирекција Србије донела је одлуку да купцима гаражног места у насељу Степа Степановић омогући дужи рок отплате, са месечном ратом од 28 евра.

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.