Вести

Бежанијска коса-локал

Грађевинска дирекција Србије има у понуди локал од 52 м2 на Бежанијској коси, у Улици Mарка Пола 8 у Београду. Локал од 52 м2 је на два нивоа у приземљу стамбеног објекта. Цена локала је …
Више +

Гаражна и паркинг места на рате, без камате

Грађевинска дирекција Србије омогућила је купцима гаражног места у насељима Браће Јерковић-Падина и Степа Степановић, као и паркинг места у насељу Др Иван Рибар у Београду куповину на рате без камате.

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.