Вести

Земунске капије-напредак радова

Изградња прва три објекта Ц, Д и Е улази у завршну фазу. На објектима Ц и Е је урађена фасада и тренутно се изводи фасадна опека. У становима у објекту Ц су завршени сви радови. …
Више +

Гаражна и паркинг места на рате, без камате

Грађевинска дирекција Србије донела је одлуку да купцима гаражног места у насељу Степа Степановић и паркинг места у насељу Др Иван Рибар у Београду омогући куповину на рате без камате.

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.