Loading Video

Грађевинска дирекција Србије

Актуелно

  • Земунске капије-попуст 3%

    Купцима станова у насељу Земунске капије од 01.01. 2018. године одобравамо попуст од 3 одсто.

  • БЕСКАМАТНА ПОЗАЈМИЦА ЗА КУПОВИНУ ЛОКАЛА

    Грађевинска дирекција Србије својим будућим купцима пословног простора у насељу Степа Степановић одобрава бескаматне позајмице у износу до 50 одсто вредности локала.

  • Гаражна места на 15 година, без камате

    Грађевинска дирекција Србије донела је одлуку да свим будућим купцима гаражног места у насељу Степа Степановић омогући дужи рок отплате, са месечном ратом од 28 евра.

ГДС Вести

Погледајте све
× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.