Loading Video

Грађевинска дирекција Србије

Актуелно

  • ДР ИВАН РИБАР: Нове зграде

    Грађевинска дирекција Србије у насељу Др Иван Рибар на Новом Београду гради две нове стамбене зграде.

  • Гаражна места на 15 година, без камате

    Грађевинска дирекција Србије донела је одлуку да свим будућим купцима гаражног места у насељу Степа Степановић омогући дужи рок отплате, са месечном ратом од 28 евра.

  • Стан без вашег учешћа

    Грађевинска дирекција Србије својим будућим купцима станова одобрава бескаматне позајмице за куповину стана у износу до 20 одсто вредности стана.

ГДС Вести

Погледајте све

Партнери

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.